Tin tức

HỘI THẢO TOHIN 2021

HỘI THẢO TOHIN 2021

09:37 | 23/04/2021

Hôm 16/04/2021 vừa qua, Hội Thảo TVI được tổ chức với sự tham gia của đông đảo Quý khách hàng.

THƯ MỜI HỘI THẢO TOHIN 2021

THƯ MỜI HỘI THẢO TOHIN 2021

13:21 | 27/03/2021

Hội thảo chuyên đề tại TVI 2021

Test độ lạnh của Air Jet Cooler AC-60

Test độ lạnh của Air Jet Cooler AC-60

14:32 | 14/01/2021

Test thực tế Air Jet Cooler AC-60 tại nhà máy TVI

TEAM BUILDING TVI 27/11/2020

TEAM BUILDING TVI 27/11/2020

13:23 | 02/12/2020

Vệ sinh nhà máy TVI

HỌP KẾ HOẠCH KINH DOANH CÔNG TY TOHIN

HỌP KẾ HOẠCH KINH DOANH CÔNG TY TOHIN

13:26 | 26/10/2020

Cuộc họp được diễn ra trong hai ngày 23-24/10/2020 với nhiều nội dung quan trọng được mang ra thảo luận.

XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

11:40 | 17/10/2017

Xử lý nước thải dệt nhuộm bao gồm nhiều phương pháp khác nhau, mỗi phương pháp đạt một hiệu quả nhất định đối với một vài chất ô nhiễm tương ứng.